Sosiale medier, markedsføring og salg

Sosiale medier, markedsføring og salg skaper muligheter, men også utfordringer.

Det er en kombinasjon jeg mener blir stadig mer viktig. Det er ikke lenger slik at man kun driver med markedsføring eller kun driver med salg. Selgere er markedsførere og markedsførere er selgere. Bedre argumentene og relasjonene på tvers av ulike avdelinger.