Mentale metoder

Atferd dreier seg om våre valg, vår oppførsel, og om hvordan vi reagerer på andres kommunikasjon med oss.

Ved å evne å påvirke egen atferd, vil du også utnytte mer av ditt fantastiske potensiale: Dine enorme ressurser basert på erfaring, kompetanse, læring, personlig egnethet og personlighet. Denne herlige heksegryta som er «deg».
Hør John John fortelle eventyrlige historier om valg, atferd og konsekvens, du nesten ikke vil tro på. Men, de er sanne alle som en. Trur eg.

Hør Hannes tips om mentale metoder som lærer deg å forstå egne tanker og følelser, og dermed fører til hensiktsmessig atferd og høy prestasjon. Høy prestasjon er gøy! Det fører til både lønnsomhet og glede!
JJ og Hannes foredrag er blottet for grafer og tabeller, men fylt av levende bilder og gode historier som treffer deg rett i relevansen.

Hanne Marit Normann er utdannet Mentaltrener. Selv har hun både krysset Grønland og gått til Sydpolen, og vet hva det vil si å måtte prestere under press. Hun jobber mot både individ og gruppe, og har spesielt fokus på ungdom og på mennesker som befinner seg i situasjoner de er ukjente med. Det kan for eksempel dreie seg om ny jobb, nytt miljø, nye eventyr eller nye livsfaser.

John John har i motsetning til Hanne ingen utdannelse i det heletatt. Etter at han sluttet skolen i 7. klasse har han stort sett vært på eksepidisjon, verden over . En eventyrer på en helt annen måte enn det Hanne er – ekspedisjoner på en helt annen måte – men når du tar disse 2 eventyrerne med så vidt forskjellige erfaringer bak seg på samme scene, får du en opplevelse du aldri vil glemme –