Priser

OPPLEVELSESKNAPPEN

Utrolige historier. Musikk. Et feelgod-foredrag med innlagte verktøy. Du sitter igjen med gode følelser, gledestårer,
Vær med tilstede i hverdagen og i nuet  – og opplev mer av livet!

Hverdagsglede og livslyst. Hvordan få mer arbeidslyst.

Pris 40.000,- + mva for opptil 1,5 time

Ta kontakt: booking@johnjohnbruseth.no